Τεχνική Γεωλογία ΙΙ


Σύντομη περιγραφή της ύλης

Συμπεριφορά των υγιών, αποσαθρωμένων και διερρηγμένων πετρωμάτων. Ταξινόμηση της βραχομάζας. Γεωλογία σηράγγων και λοιπών υπόγειων έργων. Υπόγεια νερά-θερμοκρασίες-φυσικά αέρια σε σχέση με υπόγεια έργα. Μέθοδοι έρευνας προ και κατά την κατασκευή. Γεωλογία φραγμάτων και τεχνητών ταμιευτήρων. Γεωλογία συγκοινωνιακών έργων. Η Γεωλογία στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό.Διδάσκοντες


Κωνσταντίνος Λουπασάκης, Επίκουρος Καθηγητής.


Συμμετοχή στην Διδασκαλία των Εργαστηριακών Ασκήσεων:

Παναγιώτης Γεωργιάδης, Επιστ.Συνεργάτης,

Βαρβάρα Αγγελίτσα, Υποψήφια Διδάκτωρ,

Ιωάννα Ηλία, Διδάκτωρ Γεωλόγος,

Άννυ Καϊταντζιαν, Υποψήφια Διδάκτωρ,

Παρασκευάς Τσαγγαράτος, Διδάκτωρ Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργός


Διαλέξεις


Σειρά διαλέξεων στα ακόλουθα θέματα:

 • Στάδια και φάσεις τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών.
 •  Συμπεριφορά  των υγιών, αποσαθρωμένων και διερρηγμένων πετρωμάτων.
 •  Συστήματα ταξινόμησης βραχόμαζας.
 •  Αδρανή υλικά.
 •  Στοιχεία  περιβαλλοντικής ένταξης τεχνικών  έργων.
 •  Ταμιευτήρες νερού.
Ασκήσεις

Σειρά ασκήσεων στα ακόλουθα θέματα:

 • Χρήση των τοπογραφικών χαρτών στις τεχνικογεωλογικές - γεωτεχνικές έρευνες πεδίου. - Παρουσίαση - Εκφώνηση - Χάρτης άσκησης
 • Χρήση των αεροφωτογραφιών στις τεχνικογεωλογικές - γεωτεχνικές έρευνες πεδίου. - Παρουσίαση - Εκφώνηση
 • Τεχνικογεωλογική  χαρτογράφηση μεγάλης κλίμακας (π.χ.1:5000). - Εκφώνηση - Γεωλογική δομή Αττικής - Χάρτης άσκησης
 • Ασυνέχειες βραχωδών σχηματισμών υπαίθριες μετρήσεις των γεωμετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών  τους. - Παρουσίαση
 • Ασυνέχειες βραχωδών σχηματισμών σφαιρική προβολή των πόλων τους και των επιπέδων  που προκύπτουν με τη χρήση δικτύου Schmidt.- Παρουσίαση
 • Στερεογραφική απεικόνιση επιφανειών σε δίκτυο Schmidt με τη χρήση του προγράμματος DIPS και κινηματική ανάλυση ευστάθειας βραχωδών πρανών έναντι μεταθετικών αστοχιών και ανατροπών. - Παρουσίαση
 • Χρήση συστήματος ταξινόμησης βραχόμαζας κατα Bieniawski (RMR). - Παρουσίαση
 • Γεωμηχανική  ταξινόμησης βραχόμαζας κατα Barton (Q-system).- Παρουσίαση
 • Γεωμηχανική  ταξινόμησης βραχόμαζας κατα GSI. - Παρουσίαση
 • Κατασκευή γεωλογικής τομής σε θέση σήραγγας με τη χρήση δεδομένων από γεωτρητικό πρόγραμμα. - Παρουσίαση
 • Κατά μήκος γεωλογική τομή σε περιοχή διέλευσης σήραγγας με ασύμφωνα και τεκτονισμένα στρώματα. - Παρουσίαση
 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 2 guests online

Statistics

Content View Hits : 142409