Εφαρμοσμένη ΥδρογεωλογίαΣύντομη περιγραφή της ύλης

Αρχές εκπόνησης υδρογεωλογικών ερευνών. Τεχνική των υδρογεωτρήσεων. Λοιπά υδρομαστευτικά έργα. Συμβατικά τεύχη - Τεχνικές προδιαγραφές. Αρχές της καρστικής υδρογεωλογίας.

Καρστικά νερά και αξιοποίησή τους. Ποιότητα - Μόλυνση και προστασία των υπόγειων νερών. Διαχείριση υδατικών πόρων. Τεχνητός εμπλουτισμός. Υπόγεια νερά και αντιμετώπισή τους στα τεχνικά έργα.


Διαλέξεις


 • 1η Διάλεξη: Υδρολογικός κύκλος στη φύση. Υδρολογικό ισοζύγιο.
 • 2η Διάλεξη: Υδρολογία των υπόγειων νερών. Κατείσδυση και διήθηση του νερού στο υπέδαφος, Πορώδες, Υδροπερατότητα, Υδαταγωγιμότητα, Συντελεστής Εναποθήκευσης.
 • 3η Διάλεξη: Σχηματισμός και είδη υδροφόρων γεωλογικών σχηματισμών.
 • 4η Διάλεξη: Υδραυλική υπόγειων νερών. Βασικές αρχές ροής των υπόγειων νερών. 
 • 5η Διάλεξη: Δίκτυα ροής και ανάλυση πιεζομετρικών συνθηκών υδροφορέων. 
 • 6η Διάλεξη: Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων. Υπεραντλήσεις υδροφόρων και συνέπειες αυτών. Διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων.
 • 7η Διάλεξη: Επιφανειακές και υπόγειες υδρογεωλογικές έρευνες.
 • 8η Διάλεξη: Διαχείριση του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων. Μέθοδοι τεχνητού εμπλουτισμού και κριτήρια επιλογής. Υδραυλικά, υδρογεωλογικά οικονομο-τεχνικά στοιχεία.  
 • 9η Διάλεξη: Διαχείριση του εμπλουτισμού των υπόγειων νερών. Διεθνείς και ελληνικές επιστημονικές δραστηριότητες σε θέματα εμπλουτισμού, έρευνες και εφαρμογές τεχνητού εμπλουτισμού στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. 
 • 10η Διάλεξη: Ποιότητα των υπόγειων νερών. Βασικές αρχές υδροχημείας. 
 • 11η Διάλεξη: Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων σε παράκτια υδροφόρα πεδία - Εισαγωγή.
 • 12η Διάλεξη: Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων σε παράκτια υδροφόρα πεδία – Περιπτώσεις από τη διεθνή εμπειρία.
 • 13η Διάλεξη: Σχεδιασμός συστημάτων ελέγχου και υποβιβασμού του υπόγειου νερού σε τεχνικά έργα.

Ασκήσεις 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 4 guests online

Statistics

Content View Hits : 141663