Περιβαλλοντική ΥδρογεωλογίαΣύντομη περιγραφή της ύλης

Υδρολογικός κύκλος στη φύση. Υδρολογικό ισοζύγιο. Διείσδυση και διήθηση του νερού στο υπέδαφος. Πορώδες, Διαπερατότητα, Υδαταγωγιμότητα, Συντελεστής αποθήκευσης. Σχηματισμός και είδη υδροφόρων οριζόντων. Ζώνες τροφοδοσίας και εκτόνωσης. Νόμοι υπόγειας υδραυλικής.

Πιεζομετρία και διακυμάνσεις στάθμης ως περιβαλλοντικές παράμετροι. Υπεραντλήσεις και συνέπειες. Παραθαλάσσιοι υδροφορείς και διείσδυση της θάλασσας σ’ αυτούς. Ρυπαντική επιδεκτικότητα και τρωτότητα των υδροφόρων οριζόντων. Κύριες πηγές ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων υδροφόρων και νερών. Διάδοση των ρύπων. Προστασία υδροφόρων οριζόντων, πηγών και υδροληπτικών έργων έναντι ρύπανσης-μόλυνσης και εξάντλησης. Ειδικά υδρογεωλογικά θέματα συνδεόμενα με τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία των νερών.

Αποκατάσταση υδροφόρων οριζόντων (ποιοτική και ποσοτική): αφαίρεση ρύπων με αντλήσεις, αποκλεισμός-εγκλωβισμός, υδραυλική παγίδα, έκπλυση, χημικές μέθοδοι, τεχνητός εμπλουτισμός, κ.α. Καταλληλότητα των νερών για διάφορες χρήσεις. Αλληλεπιδράσεις υπόγειων νερών-τεχνικών έργων.


Υλικό διδασκαλίας

Ηλεκτρονικές σημειώσεις: Περιβαλλοντική ΥδρογεωλογίαΔιαλέξεις • 1η Διάλεξη: Υδρολογικός κύκλος στη φύση. Υδρολογικό ισοζύγιο.
 • 2η Διάλεξη: Υδρολογία των υπόγειων νερών. Κατείσδυση και διήθηση του νερού στο υπέδαφος, Πορώδες, Υδροπερατότητα, Υδαταγωγιμότητα, Συντελεστής Εναποθήκευσης.
 • 3η Διάλεξη: Σχηματισμός και είδη υδροφόρων γεωλογικών σχηματισμών.
 • 4η Διάλεξη: Υδραυλική υπόγειων νερών. Βασικές αρχές ροής των υπόγειων νερών.
 • 5η Διάλεξη: Δίκτυα ροής και ανάλυση πιεζομετρικών συνθηκών υδροφορέων. Διακυμάνσεις στάθμης των υπόγειων νερών ως περιβαλλοντική
 • 6η Διάλεξη: Ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων και επιφανειακών νερών. Φυσικοχημικές, χημικές, βιολογικές παράμετροι ποιότητας νερών. Καταλληλότητα των νερών για διάφορες χρήσεις. Υδροχημικά Διαγράμματα. Ερμηνεία-Συμπεράσματα.
 • 7η Διάλεξη: Κύριες πηγές υποβάθμισης των υπόγειων υδροφόρων και υπόγειων νερών. Διάδοση των ρύπων.
 • 8η Διάλεξη: Ρυπαντική επιδεκτικότητα και τρωτότητα των υδροφόρων οριζόντων. Μοντέλα τρώτοτητας και ρυπαντικής επιδεκτικότητας υπόγειων υδροφορέων.
 • 9η Διάλεξη: Προστασία υδροφόρων, πηγών και υδροληπτικών έργων έναντι μόλυνσης, ρύπανσης και εξάντλησης.
 • 10η Διάλεξη: Ρύπανση υπόγειων υδατικών πόρων σε παράκτια υδροφόρα πεδία - Εισαγωγή.
 • 11η Διάλεξη: Ρύπανση υπόγειων υδατικών πόρων σε παράκτια υδροφόρα πεδία – Περιπτώσεις από τη διεθνή εμπειρία.
 • 12η Διάλεξη: Ειδικά υδρογεωλογικά θέματα συνδεόμενα με τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία των υπόγειων νερών.
 • 13η Διάλεξη: Αποκατάσταση υδροφόρων (ποιοτική και ποσοτική): αφαίρεση ρύπων με αντλήσεις, αποκλεισμός-εγκλωβισμός, υδραυλική παγίδα, έκπλυση, χημικές μέθοδοι, τεχνητός εμπλουτισμός κ.α.Ασκήσεις

 • Σειρά ασκήσεων(Υδροκρίτης - Πιεζομετρία)...pdf


Εξεταστέα ύλη του Ιουνίου 2012 .... pdf

 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 3 guests online

Statistics

Content View Hits : 140441