Εφαρμογές Η/Υ στη ΓεωλογίαΣύντομη περιγραφή της ύλης

Εφαρμογές Η/Υ σε θέματα α) Γεωλογίας β) Υδρογεωλογίας και γ) Τεχνικής Γεωλογίας
Τα λογισμικά που χρησιμοποίουνται αφορούν στα ακόλουθα:

 • Στατιστική επεξεργασία τεκτονικών στοιχείων με τη χρήση του δικτύου Schmidt.
 • Αρχειοθέτηση υδρομετεωρολογικών δεδομένων, έλεγχος αξιοπιστίας, διόρθωση, συμπλήρωση και επέκταση αυτών. Εκτύπωση και γραφική παράσταση αυτών. Υπολογισμός παροχών με διάφορες μεθόδους. Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου με τη χρησιμοποίηση εμπειρικών τύπων.
 • Αρχειοθέτηση δεδομένων αντλητικών δοκιμασιών. Υπολογισμός υδραυλικών δεδομένων διαφόρων τύπων υδροπόρων. Προσομοίωση αντλητικών δοκιμασιών. Υπολογισμός της εξίσωσης της γεώτρησης από δεδομένα δοκιμαστικών αντλήσεων με βαθμίδες.
 • Αρχειοθέτηση δεδομένων χημικών αναλύσεων νερού. Ανάλυση, στατιστική επεξεργασία, διόρθωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Υπολογισμός των ισορροπιών του ανθρακασβεστικού συστήματος, των ιοντικών σχέσεων και μιας σειράς άλλων χρήσιμων παραμέτρων. Δημιουργία γραφικών παραστάσεων Piper, Durov, Stiff, Waterlot και S.A.R.


Υλικό Διδασκαλίας

 • Γ.Καλλέργη: Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία (Τόμος Α+Β) Έκδ. ΤΕΕ (2000)
 • Α.Αλεξόπουλου: Γενικές Αρχές Αντλητικών Δοκιμασιών Εκδ. ΕΚΠΑ (2000)
 • Κ.Παπαδόπουλου: Εγχειρίδια Χρήσης Προγραμμάτων Hydropump, Hydrochim, Hydroanal (2000)


Διαλέξεις


 • 1η Διάλεξη: Εισαγωγή στην εφαρμογή των Η/Υ σε γεωλογικές και υδρογεωλογικές έρευνες.
 • 2η Διάλεξη: Μέθοδοι γεωστατικής ανάλυσης. Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στις γεωεπιστήμες. Εισαγωγή στο ArcGIS και MapInfo.
 • 3η Διάλεξη: Διαχείριση δεδομένων υπαίθρου. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων.
 • 4η Διάλεξη: Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χαρτών - Εισαγωγή.
 • 5η Διάλεξη: Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χαρτών – Εφαρμογές με τη χρήση ArcGIS.
 • 6η Διάλεξη: Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χαρτών - Εφαρμογές. με τη χρήση SURFER.
 • 7η Διάλεξη: Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χαρτών - Εφαρμογές με τη χρήση MapInfo.
 • 8η Διάλεξη: Χρήση μεθόδων τηλεπισκόπισης και δορυφορικών εικόνων και εφαρμογές στις γεω-επιστήμες.
 • 9η Διάλεξη: Χρήση του Aquachem & AqQA για διαχείριση υδροχημικών παραμέτρων και γραφική παρουσίαση χημικών αποτελεσμάτων.
 • 10η Διάλεξη: Μοντέλα ρυπαντικής τρωτότητας υδροφόρων και σύζευξη (coupling) με GIS. Μοντέλα τρωτότητας DRASTIC.
 • 11η Διάλεξη: Μοντέλα ρυπαντικής τρωτότητας υδροφόρων και σύζευξη (coupling) με GIS. Μοντέλα τρωτότητας DRASTIC – Εφαρμογές.
 • 12η Διάλεξη: Μοντέλα ρυπαντικής τρωτότητας υδροφόρων και σύζευξη (coupling) με GIS. Μοντέλα τρωτότητας GALDIT.
 • 13η Διάλεξη: Μοντέλα ρυπαντικής τρωτότητας υδροφόρων και σύζευξη (coupling) με GIS. Μοντέλα τρωτότητας GALDIT – Εφαρμογές. 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 11 guests online

Statistics

Content View Hits : 141289