Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Εργαστηρίου

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Εργαστηρίου είναι να δώσει τις απαραίτητες τεχνικογεωλογικές και υδρογεωλογικές γνώσεις σε σπουδαστές προπτυχιακού αλλά και μεταπτυχιακού επιπέδου, δημιουργώντας επιστήμονες ικανούς να ανταποκρίνονται με επιτυχία στην αντιμετώπιση σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου προβλημάτων, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.


Διπλωματικές εργασίες | Μεταπτυχιακές εργασίες | Διδακτορικές διατριβές


Τα μέλη του Εργαστηρίου είναι υπεύθυνα για την διδασκαλία σειράς μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα μαθήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Προπτυχιακού επιπέδου


1. Βασικός κορμός

2. Κατεύθυνση Γεωτεχνολογίας:


3. Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος:

4. Δεξαμενή Μαθημάτων:Μεταπτυχιακού επιπέδου


1. Μονοτμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Κεφάλαια Περιβαλλοντικής Γεωλογίας

2. Διατμηματικό πρόγραμμα «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών

    Πόρων»:

  • Προχωρημένη Υδρογεωλογία
  • Αξιοποίηση, Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων

3. Διατμηματικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων

    Έργων»:

  • Τεχνική Γεωλογία Υπόγειων Έργων

4. Διατμηματικό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Aνάπτυξη περιοχών»

  • Διαχείριση και προστασία Υπόγειων Υδροφορέων


Οδηγός Σπουδών 2012-2013

 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 5 guests online

Statistics

Content View Hits : 141660