Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων


Σύντομη περιγραφή της ύλης

Δομή των εδαφών. Φυσικά χαρακτηριστικά, κοκκομετρική διαβάθμιση, όρια Atterberg, συστήματα κατάταξης. Αρχή των ενεργών τάσεων, επί τόπου εντατική κατάσταση. Διαπερατότητα, προβλήματα υπογείας ροής. Διανομή των τάσεων, παραμορφωσιμότητα υπό αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες, θεωρία στερεοποιήσεως. Προβλήματα διατμητικής αντοχής και εργαστηριακή προσομοίωση. Ευστάθεια εδαφικών πρανών.


Διδάσκοντες


Κ.Λουπασάκης, Επίκουρος Καθηγητής.


Συμμετοχή στην Διδασκαλία των Εργαστηριακών Ασκήσεων:

Α.Καϊταντζιαν, Υποψήφια Διδάκτωρ


Διαλέξεις - Ασκήσεις

Εισαγωγή                                      Φυσικές ιδιότητες εδαφών

Παρουσίαση                                   Παρουσίαση - Ασκήσεις


Συστήματα κατάταξης εδαφών         Αρχικές ή Γεωστατικές τάσεις

Παρουσίαση - Ασκήσεις                    Παρουσίαση  - Ασκήσεις 


Επίδραση της ροής νερού

σε εφαρμογές εδαφομηχανικής     Τάσεις εδάφους λόγω εξωτερικού φορτίου

ΠαρουσίασηΑσκήσεις                   Παρουσίαση Ασκήσεις


Στεροποίηση - Καθιζήσεις     Διατμητική αντοχή εδάφους

Παρουσίαση -  Ασκήσεις    Παρουσίαση -  Ασκήσεις


Φέρουσα ικανότητα εδάφους             Ευστάθεια πρανών

Παρουσίαση -  Ασκήσεις     Παρουσίαση -  Ασκήσεις
 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 11 guests online

Statistics

Content View Hits : 141291