Υποδομές - Εργαστηριακός ΕξοπλισμόςΤο εργαστήριο της Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής μας αποτελεί ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για τη μελέτη των φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών Εδαφικών και Βραχωδών σχηματισμών.

Κατέχοντας την απαραίτητη υποδομή αλλά και τον αναγκαίο συμβατικό εξοπλισμό καλύπτει σχεδόν το σύνολο των Εργαστηριακών Δοκιμών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών.Συγκεκριμένα διαθέτει συσκευές διαμόρφωσης και προετοιμασίας βραχωδών και εδαφικών δοκιμίων, πλήρες σετ συσκευών και οργάνων για την πραγματοποίηση κοκκομετρικής ανάλυσης αλλά και συσκευές εκτίμησης των ορίων Atterberg. Διαθέτει επίσης τις ακόλουθες συσκευές για τον προσδιορισμό των φυσικομηχανικών παραμέτρων, παραμέτρων αντοχής, διατμητικής αντοχής, ανεμπόδιστης θλίψης, μονοδιάστατης στερεοποίησης και τριαξονικής φόρτισης εδαφικών δοκιμίων.

 • Συσκευή για τον προσδιορισμό του δείκτη διαβρωσιμότητας, Slake durability του οίκου ELE
 • Συσκευές στερεοποίησης εδαφών εμπρόσθιας φόρτισης, του οίκου CONTROLS 26-WF302, με κελί στερεοποίησης, ηλεκτρονικούς αισθητήρες, του οίκου Wykeham Farrance
 • Αυτοματοποιημένο σύστημα στερεοποίησης εδαφών του οίκου GDS
 • Συσκευή άμεσης διάτμησης, DIGISHEAR 27-WF2060, του οίκου Wykeham Farrance • Συσκευή δακτυλιοειδούς διάτμησης, TORSHEAR 27-WF2202, του οίκου Wykeham Farrance
 • Συσκευή για τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας, CBR TESTER 34-T0106, του οίκου CONTROLS
 • Συσκευή τριαξονικής φόρτισης εδαφικών δοκιμίων, ικανότητας 50ΚN, TriScan50, του οίκου Vj Technology

 • Συσκευή για τον προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής ασυνεχειών, Shear Box του οίκου MATEST
 • Συσκευή σημειακής φόρτισης, του οίκου ELE International
 

 • Κλισιόμετρο τύπου Slope Indicator (τορπίλη, καταγραφικό σύστημα και καλώδιο μήκους 100m).

Επίσης, διατίθεται από κοινού με το συστεγαζόμενο Εργαστήριο Τεχνικής Διάνοιξης Σηράγγων του Τομέα Μεταλλευτικής, μια αυτόματη πρέσα θραύσης, ικανότητας 5000 kN, με 4 διαφορετικές ειδικές διατάξεις για την εκτέλεση δοκιμών θλίψης, κάμψης και τριαξονικής φόρτισης σε βραχώδους σχηματισμούς. Παράλληλα, το εργαστήριο της Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας για την πραγματοποίηση υδρογεωλογικών ερευνών διαθέτει τις παρακάτω συσκευές  και όργανα μετρήσεων. 

 

 • Συμβατικά σταθμήμετρα με δυνατότητα μέτρησης μέχρι βάθους 500m. Το ένα εξ' αυτών παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης δειγματοληψίας νερού.
 • Αυτογραφικά συστήματα καταγραφής μεταβολής στάθμης του οίκου GEOKON USA, τεμάχια δύο (2). Το κάθε σύστημα περιλαμβάνει : α) αισθητήρα, β) Data Logger, γ) τύμπανο με καλώδιο προέκτασης μήκους 150m.
 • Αυτογραφικό πολυπαραμετρικό όργανο καταγραφής φυσικοχημικών παραμέτρων νερού  τύπου Hydrolab,  με δυνατότητα μέτρησης pH, EC, DO, CI, T, Depth. Περιλαμβάνει : α) πολυαισθητήρα, β) εξωτερική μονάδα, γ) τύμπανο με καλώδιο σύνδεσης 150m.
 • Αυτογραφικό πολυπαραμετρικό όργανο καταγραφής φυσικοχημικών παραμέτρων νερού του οίκου AMEL INSTRUMENTS, MODEL 345,  με δυνατότητα μέτρησης pH, REDOX, EC, DO, T surface, T depth, Salinity, Turbidity, Depth. Περιλαμβάνει: α) πολυαισθητήρα, β) τύμπανο με καλώδιο σύνδεσης, γ) εξωτερική μονάδα.
 • Αυτογραφικό όργανο μέτρησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και ύψους στήλης νερού (TROLL 9000) του οίκου WIN – SITU.
 • Φορητά όργανα μέτρησης E.C,  pH, DO του οίκου WTV.
 • Σετ δειγματοληπτών βάθους, για τη λήψη δείγματος νερού από γεωτρήσεις. Περιλαμβάνει δειγματολήπτες των 50, 200, 460, και 700ml.
 • Φασματοφωτόμετρα του οίκου HACH.
 • Φλογοφωτόμετρο.
 • Ατομική απορρόφηση (από κοινού με τον Τομέα Μεταλλουργίας).
 • Ένα (1) set εκτέλεσης βασικών μικροβιολογικών αναλύσεων.
 • Φορητό όργανο μέτρησης ταχύτητας ροής του οίκου GLOBAL WATER Αμερικής. Περιλαμβάνει τον αισθητήρα (τουρμπίνα), την τηλεσκοπική ράβδο, και την ψηφιακή οθόνη ένδειξης ροής. Περιοχή μέτρησης 0.1 – 8m/sec, με ακρίβεια μέτρησης 3.2cm/sec.
 • Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός. Βρίσκεται εγκατεστημένος στο Σοφικό Κορινθίας. Η λήψη των δεδομένων γίνεται μέσω internet.


 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 4 guests online

Statistics

Content View Hits : 140439