Επιστήμη & Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων


Σύντομη περιγραφή της ύλης

Θερμότητα του εσωτερικού της γης και θερμική ροή. Κατηγορίες περιοχών με αυξημένη θερμική ροή. Γεωθερμική ενέργεια και δυναμικό. Γεωθερμικά πεδία και διεργασίες σε αυτά. Γεωθερμία υψηλής-μέσης-χαμηλής ενθαλπίας και σύσταση ρευστών. Μέθοδοι έρευνας και εντοπισμού γεωθερμικών πεδίων. Εκτίμηση συμπεριφοράς γεωθερμικών πεδίων. Ανάπτυξη γεωθερμικών πεδίων. Η γεωθερμία στην Ελλάδα. Εφαρμογές – Χρήσεις γεωθερμικής ενέργειας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις – Προστασία. Ανάλυση Κόστους. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο ρόλος της γεωθερμίας. Νομοθετικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο.


Διδάσκοντες


Σ. Σταματάκη, Καθηγήτρια,

Γ. Αποστολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής,

Α. Καλλιώρας, Λέκτορας


Διαλέξεις

 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 10 guests online

Statistics

Content View Hits : 141292