Ερευνητική δραστηριότητα ΕργαστηρίουΠάνω από 30 ερευνητικά προγράμματα έχουν εκπονηθεί ή και εκπονούνται με τη συμμετοχή μελών του Εργαστηρίου για λογαριασμό και σε συνεργασία με διάφορους δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς, όπως:
 • Έρευνα υπόγειου υδατικού δυναμικού Κεφαλλονιάς. (1984-1990). Ανάθεση: Νομαρχία Κεφαλληνίας.
 • Συνθήκες εκμετάλλευσης υπόγειων νερών πεδιάδας Νέας Περάμου Καβάλας σε σχέση με την ποιοτική τους υποβάθμιση (1984-87). Ανάθεση: ΥΠΕΧΩΔΕ.
 • Υδρογεωλογική έρευνα περιοχών αποθέσεων απορριμμάτων στην Αττική και Ιεράπετρα, σε σχέση με τη ρύπανση και μόλυνση των υπόγειων νερών (1984-87). Ανάθεση: ΥΠΕΧΩΔΕ.
 • Υδρογεωλογική έρευνα περιοχής Καλαμάτας στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης (1986-87). Ανάθεση: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.
 • ‘Έρευνα Υδρογεωλογικών Συνθηκών και Καθεστώς Εκμετάλλευσης Υπόγειων Νερών Λεκανοπεδίου Αθηνών (1995-97). Ανάθεση: ΥΠΕΧΩΔΕ - Οργανισμός Αθήνας.
 • Υδρογεωλογική έρευνα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων νερών βόρειας πεδινής και ημιλοφώδους ζώνης Νομού Κορινθίας (1996-99). Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας.
 • ΕΛΙΜΕΙΑ: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων και μεθόδων τεχνητού εμπλουτισμού σε περιοχές υπαίθριων λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων. Περίπτωση Νότιου Πεδίου Πτολεμαϊδας (1996-2000). Ανάθεση: ΓΕΓΕΤ - ΕΠΕΤ ΙΙ.
 • Υδατικό δυναμικό και διαχείριση υδατικών πόρων λεκάνης Σαριγκιόλ (1998-2000). Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης.
 • Περιβαλλοντική εξυγίανση Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου - Υπόγεια Νερά (1999-2000). Ανάθεση Ε.Μ.Π.
 • Γεωπεριβαλλοντικά προβλήματα και υδατικό καθεστώς κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο της λεκάνης Πτολεμαϊδας (2000-2003). Ανάθεση: ΓΕΓΕΤ - Πρόγραμμα ΥΠΕΡ.
 • Έρευνα αναζήτησης κατάλληλων χώρων απόθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων σε ανενεργά μεταλλεία και λατομεία (1998-2001). Ανάθεση: ΥΠΕΧΩΔΕ.
 • Εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικών με την προτεινόμενη εγκατάσταση ολοκληρωμένων έργων διάθεσης αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στην κοινοτική έκταση Πολυδενδρίου Αττικής (2003). Ανάθεση: Κοινότητα Πολυδενδρίου.
 • Εφαρμογή τεχνολογιών εμπλουτισμού υδροφόρων παραλιακών ζωνών με λύματα μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία - Εναλλακτικές προτάσεις (2003-2004). Ανάθεση: Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.
 • Διερεύνηση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό του Χαλκείου Κορινθίας (2005). Ανάθεση: Νομαρχία Κορινθίας.
 • Ανάπτυξη αερομεταφερόμενου συστήματος τηλεσκοπικών υπερφασματικών δεκτών για την εύρεση υποθαλάσσιων και παράκτιων πηγών γλυκού νερού (2003-2006). Ανάθεση: ΓΓΕΤ.
 • Διερεύνηση των γεωλογικών αστοχιών του τμήματος Χρανών – Διαβολιτσίου της Σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου. Προτάσεις αντιμετώπισης (2003 -2004). Ανάθεση: Ο.Σ.Ε.
 • Προστασία υδροφορέα μεταλλικών νερών «Σουρωτή» (2003-2004).  Ανάθεση: Σουρωτής A.E..
 • Ερευνητική εργασία αντιμετώπισης υδρευτικών και αρδευτικών προβλημάτων των δήμων Σαρωνικού, Τενέας, Σολυγείας  (2003-2004). Ανάθεση: ΕΠΤΑ
 • Τεχνικογεωλογική εξέταση των κατολισθητικών φαινομένων στους δήμους Θηβαίων, Αυλώνος, Χαλκίδας και στις κοινότητες Καλάμου, Καπανδριτίου Αττικής (2004). Ανάθεση: Ι.Γ.Μ.Ε.
 • Έρευνα Αξιοποίησης υποθαλάσσιων υφάλμυρων πηγών Ν. Κορινθίας (2004-2007). Ανάθεση: Νομαρχία Κορινθίας.
 • Γεωλογικά προβλήματα Δήμου Θερμαϊκού και αντιμετώπισή τους (2006). Ανάθεση: Δ. Θερμαϊκού.
 • Αξιοποίηση Ανενεργών λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου (2006). Ανάθεση: Νομαρχία Ευβοίας.
 • Διαχείριση επιφανειακών νερών Νομού Αχαΐας με την κατασκευή κατάλληλων έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων (2006). Ανάθεση: Νομαρχία Αχαΐας.
 • Κατολισθητικά φαινόμενα Κύμης (2007). Ανάθεση: Νομαρχία. Εύβοιας.
 • Τεχνικογεωλογική έρευνα της παραλιακής οδικής σύνδεσης Σχίνου – Αλεποχωρίου (2007). Ανάθεση: Νομαρχία Κορινθίας.
 • Διερεύνηση της ορυκτολογικής σύστασης, δομής και διαβρωσιμότητας πετρωμάτων της κατηγορίας των σκληρών εδαφών – μαλακών βράχων και συσχέτιση με την τεχνικογεωλογική συμπεριφορά τους. Ανάθεση: Ε.Μ.Π., πρόγραμμα ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ.
 • Εκτίμηση της εδαφικής απώλειας των λεκανών απορροής του Δήμου Ζαχάρως - Νομού  Ηλείας (2008). Ανάθεση ΕΜΠ.
 • Οικιστική καταλληλότητα θέσεων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βιτάλων Κύμης (2009). Ανάθεση: Νομαρχία. Εύβοιας.
 • Έρευνα υπόγειων νερών κάμπου Βόρειας Κορινθίας (2010). Ανάθεση: Νομαρχία. Κορινθίας
 • Έρευνα κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό του Χαλκείου Ν. Κορινθίας β΄ φάση (2010) Ανάθεση: Νομαρχία. Κορινθίας
 • Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Άνδρου, Ανάθεση: Δήμος Άνδρου, (2011).
 • ΘΑΛΗΣ - GEOCHARACTERIZATION - Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη με την συνδυαστική χρήση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μεθόδων. Ανάδοχος: Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Προϊστάμενος Έργου: Βαφείδης Αντώνιος, Συμμετέχοντα Ιδρύματα: Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ.), Τ.Ε.Ι. Κρήτης,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας – Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Τ.Ε – Ι.Μ.Σ.) (2012 - 2015).
 • Εκτέλεση και αξιολόγηση αποκλισιομετρήσεων στο χώρο κατολίσθησης του οικισμού Μακρυσίου του Δήμου Μεγαλόπολης. (2013).
 • Έρευνα υδρογεωλογικών συνθηκών και διαχείρισης υδατικού δυναμικού δημοτικής ενότητας Βαρδουσίων. (2013-2014)
 • Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014. INDES MUSA – INnovative multi-sensor network for DEformation and Seismic Monitoring of Urban Subsidence-prone Areas. Συμμετέχοντες: GEOSYSTEMS HELLAS (GSH) I.T. και Εφαρμογές Γεωπληροφοριακών Συστημάτων Α.Ε., Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) - Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (NOAIG), Beijing iSpatial Co. Ltd, (GSH), Συνεργασία του εργαστηρίου με την ομάδα του Ο.Α.Σ.Π. - Ι.Τ.Σ.Α.Κ. (2013 - 2015).

Ο μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων συνέβαλλε στην εκπόνηση και ολοκλήρωση επτά (7) Διδακτορικών Διατριβών παλαιότερα. Σήμερα, στο Εργαστήριο εκπονούνται έντεκα (11) Διδακτορικές Διατριβές από 4 Γεωλόγους, 6 Μηχανικούς Μεταλλείων και 1 Πολιτικό Μηχανικό. Οι περισσότεροι Υ.Δ. καλύπτονται με υποτροφίες ή χρηματοδοτούνται από τα ερευνητικά προγράμματα.


 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 5 guests online

Statistics

Content View Hits : 141661