Συγγράματα - ηλεκτρονικές σημειώσεις

Συγγράμματα – σημειώσεις που διανέμονται έως και σήμερα είναι:

  • Σημειώσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ι,  από τον Αναπλ. Καθηγητή Δ. Ρόζο, για χρήση των φοιτητών του 7ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ στο μάθημα Τεχνικής Γεωλογίας Ι, σελίδες 325.
  • Σημειώσεις Τεχνικής Γεωλογίας ΙΙ,  από τον Αναπλ. Καθηγητή Δ. Ρόζο, για χρήση των φοιτητών του 8ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ στο μάθημα Τεχνικής Γεωλογίας ΙΙ, σελίδες 267.
  • Μέθοδοι βελτίωσης – αντιστήριξης Εδάφους – Υπεδάφους,  από τον Αναπλ. Καθηγητή Δ. Ρόζο, για χρήση των φοιτητών του 9ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ στο μάθημα Μέθοδοι βελτίωσης Υπεδάφους, σελίδες 241.
  • Κεφάλαια Υδρογεωλογίας, από τον Ομ. Καθηγητή Ι. Κουμαντάκη (1985),  για χρήση των φοιτητών του 8ου  εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ στο μάθημα Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, σελίδες 115.
  • Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, από τον Ομ. Καθηγητή Ι. Κουμαντάκη (2000),  για χρήση των φοιτητών του 9ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ στο μάθημα Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία, σελίδες 131.

Ηλεκτρονικές σημειώσειςΕνδιαφέροντα ιστορικά συγγράματα


  • Γεωλογική Ιστορία της Ελληνικής Χώρας (Λόγος Κ.Μ.ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 1900)...pdf
  • Συμβολή εις την γεωλογίαν της Βορείου Ερυθραίας, Μικράς Ασίας (Κ.Α.ΚΤΕΝΑΣ, 1925)...pdf

Τεύχη σημειώσεων για την εκπαιδευτική εκδρομή της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος 2017
Gis

 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 7 guests online

Statistics

Content View Hits : 141664