Τεχνική Γεωλογία Ι


Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθήματος


Σκοπός και Αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας, Διάκριση Γεωλογικών Σχηματισμών, Έρευνες Πεδίου, Επί Τόπου και Εργαστηριακές Δοκιμές, Ενέματα, Γενική Τεχνικογεωλογικη Συμπεριφορά των  Σχηματισμών του Ελλαδικού Χώρου, Κατολισθήσεις (Landslides), Ταξινόμηση Κατολισθήσεων, Ορισμοί και Ορολογία Επιμέρους Στοιχείων Των Κατολισθήσεων, Κύριες Παράμετροι Επηρεασμού της Ευστάθειας Πρανών, Κατολισθησιμότητα των Σχηματισμών του Ελλαδικού Χώρου, Εδαφικές Υποχωρήσεις (Subsidences), Εδαφικές Υποχωρήσεις Οφειλόμενες στη Μεταβολή στη Στάθμη Ρευστών Μέσα στο Έδαφος, Εδαφικές Υποχωρήσεις Οφειλόμενες στη Κατάρρευση Διαβρωσιγενών Κοιλοτήτων, Εδαφικές Υποχωρήσεις Οφειλόμενες στη Μεταλλευτική Δραστηριότητα, Καθιζήσεις (Settlements), Στοιχεία Αναλύσεις Ευστάθειας Πρανών, Τεχνικογεωλογικες Έρευνες στη Μελέτη-Κατασκευή Υπόγειων Έργων.


Στην συνέχεια δίνονται οι διαλέξεις σε συνοπτική μορφή αλλά και οι ασκήσεις του μαθήματος σε αρχεία pdf.Διδάσκοντες


Κωνσταντίνος Λουπασάκης, Επίκουρος Καθηγητής


Συμμετοχή στην Διδασκαλία των Εργαστηριακών Ασκήσεων:

Παναγιώτης Γεωργιάδης, Επιστ.Συνεργάτης,

Βαρβάρα Αγγελίτσα, Υποψήφια Διδάκτωρ,

Ιωάννα Ηλία, Διδάκτωρ Γεωλόγος,

Άννυ Καϊταντζιάν, Υποψήφια Διδάκτωρ,

Δημήτρης Κοτσάνης, Υποψήφιος Διδάκτωρ,

Κωνσταντίνος Μαρκαντώνης, Διδάκτωρ Γεωλόγος,

Πλούταρχος Τζάμπογλου, Υποψήφιος Διδάκτωρ,

Παρασκευάς Τσαγγαράτος, Διδάκτωρ Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργός.


Παρουσιάσεις ΔιαλέξωνΑσκήσεις

  • Άσκηση 1η                                         Άσκηση 2η

Εκφώνηση - Παρουσίαση .....................Εκφώνηση - Παρουσίαση

Γεωλογική Τομή Γεώτρησης

  • Άσκηση 3η                                         Άσκηση 4η

Εκφώνηση - Παρουσίαση .....................Εκφώνηση - Παρουσίαση

  • Άσκηση 5η                                         Άσκηση 6η

Εκφώνηση - Παρουσίαση ....................Εκφώνηση - Παρουσίαση

  • Άσκηση 7η                                         Άσκηση 8η

Εκφώνηση - Παρουσίαση .....................Εκφώνηση - Παρουσίαση

  • Άσκηση 9η                                         Άσκηση 10η

Εκφώνηση - Παρουσίαση                      Εκφώνηση - Παρουσίαση

  • Άσκηση 11η                                       Άσκηση 12η 

Εκφώνηση - Δίκτυο Schmidt                      Εκφώνηση - Δίκτυο Schmidt  • Άσκηση 11η                                        
Εκφώνηση - Παρουσίαση
 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 2 guests online

Statistics

Content View Hits : 142407